Du er her|

  • Forside
  • ·
  • Nyheder
  • ·
  • Vent2U – nyt effektivt ventilationssystem for et bedre indeklima

03.11.17

Vent2U – nyt effektivt ventilationssystem for et bedre indeklima

60% af danske elever opholder sig dagligt i et dårligt indeklima med for høj koncentration af kuldioxid – som oftest langt overskrider den tilladte grænse på 1000 ppm CO₂. Et nyt effektivt ventilationssystem, som er udviklet specielt til at forbedre indeklimaet i klasselokaler, viser allerede særdeles positive resultater og er netop sat i drift på Bredballe Privatskole.

For ca. et år siden valgte de tre partnere – Vent2U, KE-Fibertec A/S og Petrowsky A/S – med hver deres ekspertise inden for ventilation at etablere et konsortium, til formål at tilbyde en innovativ og effektiv ventilationsløsning til det danske marked.

Vent2U har stor knowhow inden for ventilationssystemer, og det er Ingeniør Lillian Katrine Kofod, der tegner Vent2U, og som har arbejdet med ventilation i mange år bl.a. i tæt samarbejde med DTU og Teknologisk Institut. KE-FIbertec udvikler, producerer og leverer de tekstilbaserede ventilationsposer, der indgår i den nye Vent2U systemløsning, og det er Petrowsky der leverer, installerer og servicerer den nye ventilationsløsning.

Ventilationsprincippet Vent2U indblæser luften fokuseret i det område af klasseværelset, hvor eleven eller læreren befinder sig, og hvori den enkelte person netop har behov for frisk luft. Det betyder, at den indblæste luft ikke opblandes med den gamle rumluft i særlig høj grad, og de interne forureninger, som kommer fra f.eks. tøj, sko, lim og udånding påvirker personen i langt mindre grad. Den nye systemløsning, som i omfang er mindre sammenlignet med et traditionelt installationsanlæg, er både mere energieffektiv og omkostningsbesparende at installere.

”I princippet fungerer indblæsningen af den rene luft som en føringsvej rettet mod de personer, der opholder sig i rummet, og derved kan vi næsten undgå at den indblæste luft blandes med den gamle luft. Det resulterer i markant lavere CO₂ koncentration og dermed et bedre indeklima”, forklarer Lillian Katrine Kofod fra Vent2U.

Den nye løsning er både en mere energieffektiv og langt billigere løsning. Beregninger viser, at de totale udgifter ved installation af det nye Vent2U anlæg beløber sig til ca. 70.000 kr. pr. klasselokale, hvor de totale udgifter til et traditionelt ventilationsanlæg vil beløbe sig til ca. 110.000 kr. pr. klasselokale.

Vil du vide mere?

Ring : 75 72 04 44

info@petrowsky.dk