Du er her|

16.12.16

RENT VAND i fremtiden

I Danmark har vi rent drikkevand i verdensklasse – det ønsker vi også i fremtiden.

Det stiller ikke alene høje krav til installationerne, som skal sikre at vandet fastholder samme høje niveau, men det stiller også krav til bygningsejere, administratorer og ansvarligt driftspersonale. Bygningsreglementet kræver, at bygningers vandinstallationer ikke alene vedligeholdes men også sikres mod forurening og intern overstrømning fra nedslidte, uhensigtsmæssige og direkte forkerte installationer.

I begyndelsen af 2017 skal Petrowskys vvs-team uddannes i den nye certificeringsordning RENT VAND med dertilhørende vandinstallationstest. Forudsætningen for at kunne opnå certifikatet er at kurset ”God vandhygiejne – vejen til øget værdi” gennemføres på tilfredsstillende vis.

Kurset som henvender sig til autoriserede VVS-installatører udbydes af virksomheden KemTech ApS hvor organisationen har mere end 25 års erfaring i at arbejde med korrosionsbestandige løsninger til vandinstallationer indenfor byggeri, industri, vandforsyning og offshore.

RENT VAND-installationstesten garanterer at vandinstallationerne er sikret, leverer rent drikkevand i bygningen og lever op til autorisationslovens bestemmelser om installationsarbejdets udførelse. Attesten har samme funktion som Fødevarestyrelsens Elite-smiley-ordning, som gælder for virksomheder der beskæftiger sig med fødevareproduktion.

Årsagen til at drikkevand fremover er omfattet af myndighedernes krav til kvalitetssikring og dokumentation mod forurening skyldes, at der igennem de senere år har været en række episoder med livsfarlige bakterier i drikkevandet, som er forårsaget af manglende vedligehold eller forkerte tilslutninger til vandinstallationerne.

RENT VAND bliver i fremtiden Petrowskys garanti for, at bygningers vandinstallationer opfylder de gældende krav for høj vandkvalitet. Ligeledes garanterer ordningen at installerede anordninger, som ændrer på vandets sammensætning i en sådan grad, at der ikke længere er tale om vand der kan drikkes, er sikret i henhold til bygningsreglementets bestemmelser.

KONTAKT OS, for at hære mere om RENT VAND certificeringsordningen

Vil du vide mere?

Ring : 75 72 04 44

info@petrowsky.dk