Du er her|

  • Forside
  • ·
  • Nyheder
  • ·
  • Petrowsky vil stå stærkt som specialist i drikkevand

19.11.20

Petrowsky vil stå stærkt som specialist i drikkevand

Som dansker tager vi for givet, at der er rent drikkevand i hanen. Men det kan vi ikke i fremtiden, siger Simon Petrowsky. I Vejle har Petrowsky A/S derfor udråbt drikkevandsinstallationer til et vigtigt indsatsområde i fremtiden.

Vandinstallationer, materialelegeringer, sammensætning af materialer og vandkvalitet. Petrowsky A/S i Vejle har været certificeret partner i Dansk Drikkevandskontrol siden 2019. Alle medarbejdere har været på efteruddannelse, og Simon Petrowsky er i dag dedikeret projektleder på området.

”Dansk Drikkevandskontrol har helt klart åbnet vores øjne for, hvor vigtigt og omfangsrigt det her område i virkeligheden er. Mange tager for givet, at vores vand er rent, men det er det bare ikke nødvendigvis længere. Vi er nødt til at se på det på en anden måde og aktivt handle anderledes i dag, end vi gjorde i går. For os er der startet en helt ny rejse, hvor vi har meget mere fokus på at opbygge tillid som specialist og rådgiver og således hele tiden øge vores kompetencer inden for bygningers drikkevandsinstallationer,” siger Simon Petrowsky.

Voldsomt mange forsikringsskader

Ifølge brancheforeningen Forsikring og Pension blev der i 2019 udbetalt 21 milliarder kroner i samlet erstatning til rør og vandskader i store beboelsesejendomme. Dertil kommer ca. 2,3 milliarder til dækning af rør- og vandskader i mindre ejendomme.

Skaderne skyldes ofte manglende viden om vandkvaliteters betydning for valg af materialer til bygningers vandinstallationer, hvilket ifølge Simon Petrowsky – for en stor del af skadernes vedkommende – kunne være undgået, hvis man i projekteringsfasen var opdateret på seneste viden inden for området.

Billedet af fejl og mangler er også noget, Simon Petrowsky genkender, når han bevæger sig ud i lokalområdet.

”Jeg har ikke været noget sted endnu, hvor tingene er 100%, som de bør og skal. I starten havde vi selv meget fokus på lovgivningens krav om tilbagestrømssikring i større bygningers vandinstallationer, men efterhånden spotter vi flere og flere andre problemer. Det kan være 100 meter rør, som ikke er isoleret, messingventiler, som er korroderet eller døde rørender, hvor der er risiko for opformering af bakterier. 7-9-13 er det jo ikke altid, der sker noget, men hvis det går galt, kan det blive meget omkostningsfuldt og gøre mange mennesker syge,” siger Simon Petrowsky.

Vores børns sundhed i fokus

Simon Petrowsky har bl.a. været på eftersyn på en skole i forbindelse med en længere nedlukning under Covid-19 i foråret 2020, hvor vandinstallationerne skulle gennemskylles før ibrugtagning. Her fandt han i samspil med Dansk Drikkevandskontrol bl.a. brusere i omklædningsrummet, som ikke leverede vandstråler, men vandtåger, og dermed udgjorde en ren bakteriebombe for børnene.

”Eksemplet her er jo blot et af mange, som i sidste ende handler om vores børns sundhed. Netop på skoler ser vi mange gamle installationer, som trænger til at blive efterset i forhold til bl.a. korrosionsskader, tilbagestrømning og bakterieopformering,” siger Simon Petrowsky, som bl.a. gerne vil sparke gang i dialogen med kommuner og vandforsyninger.

Simon Petrowsky anerkender, at sundhedssnakken er blevet skubbet i gang af Covid-19, hvor vi alle er blevet mere opmærksomme på smittefarer, og hvordan vi kan holde medarbejdere og elever sunde og raske, men i debatten glemmer vi bare vandinstallationerne, påpeger han.

Kemikalier i drikkevandet

Petrowsky A/S har også besøgt industrivirksomheder, som fremstiller fødevarer. Og selv om procesvand i produktionen ikke udgør nogen fare, da vandet varmes op til 90 grader, så ingen bakterier kan overleve, så ses problemerne typisk andre steder:

”Når vi kigger nærmere på bygningernes vandinstallationer, hvor vandet i stedet går til forbrug fx i køkkener, finder vi ofte mange fejl. Det kan bl.a. være en industriopvaskemaskine, som er koblet til koldtvandsinstallationen som forsynes med sæbe og afspændingsvæske via automatisk dosering. Hvis sådan en vandinstallation ikke er sikret mod tilbagestrømning, risikerer man, at der pludselig er kemikalier i det vand, medarbejderne drikker.”

Krav kommer bag på de fleste

Vandforsyningerne i Vejle har pr. 1. januar 2019 opdateret sine leveringsbestemmelser og stiller i dag krav til bygningsejere, administratorer og teknisk personale om at sikre bygningens drikkevand mod at strømme tilbage til gadeledningsnettet.

Simon Petrowsky har siden 2019 holdt mange møder og lavet eftersyn med tekniske chefer og driftsansvarlige om vandinstallationer – og her er reaktionen enslydende:

”Det kommer bag på de fleste. De ved simpelthen ikke ret meget om det ansvar, de står med. Samtidig er der så mange faktorer der har indflydelse på vandinstallationerne, så det bliver hurtigt ret komplekst og derfor ikke altid bare sådan lige at løse. Men vi oplever heldigvis, at flere og flere tager det alvorlig, når vi først kommer ud på et eftersyn og kan vise dem meget specifikt, hvor problemerne opstår og hvorfor,” siger Simon Petrowsky.

3 fordele ved et landsdækkende netværk

Derfor har Petrowsky valgt at være certificeret partner.

1. Eksperthjælp lige ved hånden
”Vi har et ekstremt godt og professionelt samarbejde med Dansk Drikkevandskontrol, hvor vi kan ringe og få hjælp i de mere komplekse sager.
Dansk Drikkevandskontrol har og opsamler hele tiden en ekstrem stor viden på området, som vi kan trække på. Det giver en ekstra pondus og tryghed, når vi står ude hos kunden, for hos os er netop tilliden vigtig. Kunder skal have tillid til os. Det er vores kerneværdi.”

2. Specialister tager med ud til kunden
”En stor fordel for os er, at vi kan tage en specialist fra Dansk Drikkevandskontrol med ud på eftersyn og til en dialog om gældende retningslinjer osv.
Dansk Drikkevandskontrol kommer rundt i hele landet og taler med interessenter. Det betyder, at vi har større mulighed for at påvirke kommuner og vandforsyninger, når vi sammen også går ud lokalt.”

3. Vi står stærkere når vi står sammen
”Der er i dag certificerede partnere i hele landet. Det er klart, at vi står stærkere, når vi sammen kan sætte fokus på problemerne i fællesskab – både lokalt og på landsplan.”

Branchen er nødt til at kigge indad

Noget, som Simon Petrowsky især er blevet opmærksom på de seneste tre år, er, at branchen også selv er nødt til at kigge ind ad. Der er nemlig en række levn fra fortiden, der skal gøres op med fx i forhold til materialevalg og sammensætningen af materialer. Det samme gælder, når vi i dag dimensionerer hovedledningen på en vandinstallation.

Her tager man højde for bygningens størrelse og antal beboere samt går ud fra standarder for, hvor meget vand der er brug for pr. person. Men da beregningerne er baseret på historiske data, og vi i dag er meget optaget af at spare på vandet, er resultatet, at de nye vandsystemerne er overdimensionerede – og det giver problemer.

”Jeg er i gang med installatøruddannelsen, hvor vi stadig sidder med Excel-ark og beregner efter de gamle data i Bygningsreglementet. Det betyder, at vi i praksis overdimensionerer. Så når jeg bagefter tager ud på en opgave, hvor jeg kan se, at vandinstallationen er dimensioneret korrekt, oplever jeg alligevel, at der er noget galt. De problemer vil vokse i fremtiden, og det skal vi naturligvis gøre noget ved nu,” siger Simon Petrowsky.

Vil du vide mere?

Ring : 75 72 04 44

info@petrowsky.dk