Du er her|

04.02.22

Petrowsky A/S tager ansvar

FN’s verdensmål møder danskerne på hjemmesider, i medierne og ved den lille runde pen, der sidder på politikernes habitjakke. Men hvordan flytter målene sig fra ambitioner til konkrete forskelle?

Hos Petrowsky A/S har økonomichef Thomas West Hansen gennem det seneste halve år arbejdet med bæredygtighed og FN’s verdensmål ud fra et ledelsesmæssigt og strategimæssigt perspektiv.

Petrowsky A/S er medlem af arbejdsgiverorganisationen TEKNIQ med mere end 4.000 medlemsvirksomheder. I den forbindelse har virksomheden og ca. 50 andre udvalgte virksomheder deltaget i et projekt om udvikling af en bæredygtighedsrapport.

Denne rapport vil i fremtiden blive et supplement til Petrowskys mere traditionelle årsrapport og bliver dermed en rodfæstet del af virksomhedens udviklingsplaner og 2025-strategi.

Helt konkret arbejder Petrowsky i øjeblikket aktivt med 4 ud af 17 verdensmål. Det gælder følgende:

Sundhed og Trivsel
Rent Vand og Sanitet
Bæredygtig Energi
Partnerskaber for Handling

Fokus på medarbejderne

Hos Petrowsky ønsker man at værne om et godt arbejdsmiljø, sikre god trivsel og sundhed i arbejdslivet.

Familievirksomheden har blandt andet fokus på at minimere stress, at behandle hinanden med respekt uanset forskelligheder og have en inspirerende og udfordrende arbejdsplads. Helt konkret skal det manifestere sig i nedbringelse af sygefravær og medarbejderomsætning.

Thomas West Hansen fortæller her om endnu et fokusområde for virksomheden og FN Verdensmålene på HR-området:

-Vi vil have alsidighed blandt VVS-montører, ventilationsteknikkere, i administrationen og i bestyrelsen. Vi tror på, at forskellighed gør os stærkere. Vi vil sikre en høj grad af elever i virksomheden, så vi forbliver relevante i en omskiftelig verden. Endvidere er vi i en mandsdomineret branche hele tiden på udkig efter kvinder, der kan udfordre vores virksomhed. Et godt eksempel er i bestyrelsen eller inden for HR og økonomi, hvor begge køn er repræsenteret hos Petrowsky, fortæller Thomas West Hansen.

Ovenstående er eksempler på, hvad der måles på i Petrowsky A/S’ bæredygtighedsrapport, der selvfølgelig vil være under konstant udvikling og med nye ambitioner, i takt med at udviklingen sker.

– Petrowskys sociale engagement har særligt fokus på at fremme det nære. Vi vil være en attraktiv ejerdrevet arbejdsplads, hvor vi spiller hinanden gode og fokuserer på mennesket. Derfor tager vores strategi udgangspunkt i værdier, der overordnet set betyder, at vi skal gøre en forskel for hinanden såvel som for vores kunder, understreger Thomas West Hansen.

Konstant udvikling

En vigtig del af den nye bæredygtige transformation kalder på nye produkter, services og forretningsmodeller, hvilke Petrowsky i de kommende år vil arbejde målrettet med inden for områderne Vand, Luft og Energi, og hvor det giver mening i forhold til virksomhedens kontekst.

Økonomichefen udtaler endvidere, at Petrowsky skal gøre dette sammen med gode partnere, der baserer deres fundament på et værdisæt, der minder om virksomhedens.

– Sammen kan vi gøre en forskel for medarbejdere, kunder, miljø og fremtid, fortæller Thomas West Hansen og fortsætter:

– Vi vil have fokus på virksomhedens klimaaftryk og nedbringe udledningen af drivhusgasser. Herunder særligt CO2, men også fokusere på genbrug, genanvendelse, brugen af energismarte løsninger og anvendelsen af ny teknologi. Derfor vil Petrowsky til stadighed uddanne og dygtiggøre medarbejderne inden for området.

I ønsket om at fastholde og udvikle Petrowskys konkurrencekraft og imødekomme kundernes behov for klimavenlige løsninger er det afgørende for familievirksomheden, at den er et godt eksempel.

Petrowsky A/S’ ambition er derfor at være med i front og sikre, at kunderne altid får kvalificeret rådgivning og sparring om bæredygtige løsninger.

– Vores formål som virksomhed er at levere bæredygtigt håndværk med nærvær, afslutter Thomas West Hansen.

Petrowsky A/S er en velkonsolideret familieejet installationsvirksomhed med mere end 50 ansatte montører, teknikere, projektledere og ingeniører. Virksomheden er specialister inden for VVS, ventilation, gas, energioptimering og blik og arbejder både som fag-, hoved og totalentreprenør. Virksomhedens kunder spænder vidt lige fra industri-/produktionsvirksomheder til boligforeninger og offentlige institutioner. Petrowsky, som blev etableret i 1973, har hoveddomicil i Vejle og en afdeling i Horsens og er blandt Trekantsområdets største installations- og servicevirksomheder.

Vil du vide mere?

Ring : 75 72 04 44

info@petrowsky.dk