Du er her|

Vision, mission og værdier

Vision

 • Vi skaber i et tæt, innovativt og tillidsfuldt samarbejde med vores kunder, markedets bedste løsninger.
 • Vi driver en sund og lønsom vækstvirksomhed.
 • Vi tiltrækker, udvikler og fastholder branchens dygtigste kollegaer.
 • Vores succes bygger på markedets højeste kunde og medarbejdertilfredshed.

Mission

 • Vi skaber og leverer tekniske løsninger fra ide til produktion gennem førsteklasses projektering og udførsel af VVS- Blik og Ventilationsopgaver i hele Danmark.

Værdier – at gøre en forskel

SKAB VÆRDI

AT TAGE ANSVAR, GØRE TINGENE ORDENTLIGT, OG SAMTIDIGT UDVISE FORSTÅELSE

Det at skabe værdi, forstås ved at når nogen eller noget tillægges stor betydning, vigtigt, nyttigt eller virkning.

Hos Petrowsky er det vigtigt, at vores kunder oplever at vi kan skabe stor værdi for dem. At de tydeligt mærker at vi ønsker at bringe stor betydning og virkning.

DET BETYDER AT:

 • Vi sætter os grundigt ind i opgaven
 • Vi forbereder os
 • Vi kommer til tiden, ellers gives besked
 • Vi holder bilen og værktøj rene og i god stand
 • Vi er soigneret i rent tøj
 • Vi udviser respekt for omgivelserne
 • Vi rydder op efter os
 • Vi løser opgaven effektivt, ansvarligt og gør det færdigt
 • Vi er ambitiøse
 • Vi tager ansvar
 • Vi arbejder struktureret og tænker i helhed
 • Vi sætter handling bag ord

SKAB NYT

AT SKABE NYT ER AT UDVIKLE – IKKE AT UDVIKLE ER TILBAGEGANG

Ved nytænkning kan forstås en ny og anderledes, ofte visionær måde at tænke og handle på.

Hos Petrowsky har det altid været vigtigt at vi tør udfordre stilstand, og hele tiden flytte os med udviklingen og gå forrest.

DET BETYDER AT:

 • Vi tænker ud af boksen
 • Vi udfordrer ”plejer”
 • Vi uddanner os, både fagligt og menneskeligt
 • Vi er modige og nysgerrige
 • Vi tænker kreativt på forbedringer
 • Vi optimerer processer og arbejdsgange for effektivitet i alt vi fortager os
 • Vi tør fejle, kun ved at fejle bliver vi dygtigere
 • Vi er omstillingsparate
 • Vi prøver nye løsninger
 • Vi udfordrer os selv hver dag
 • Vi deler vores viden

SKAB TILLID

TILLID ER DEN RØDE TRÅD I ET GODT SAMARBEJDE OG DET FORPLIGTER

Ved tillid kan forstås en stærk følelse af at kunne tro på, stole på eller regne med nogen eller noget.

Hos Petrowsky er det afgørende at vi kan skabe tillid. Alle skal kunne regne med os og hinanden. Da vores virksomhed handler om at udføre opgaver imellem relationer, kan vi ikke få succes uden tillid. Ordet tillid legemliggør nærmest alt det, vi kan stræbe efter som vil hjælpe os til succes.

DET BETYDER AT:

 • Vi gør hvad vi siger
 • Vi holder hvad vi lover
 • Vi giver besked
 • Vi viser respekt for kunder og samarbejdspartnere
 • Vi gør tingene ordentligt
 • Vi er omhyggelige
 • Vi udviser forståelse for hinanden
 • Vi er ærlige
 • Vi vil dialog i stedet for sladder
 • Vi forstår og glæder os over forskelligheder
 • Vi bakker op om hinanden

SKAB BEGEJSTRING

BEGEJSTRING ER EN TILSTAND MAN SKAL AKTIVERE, SIGE JA TIL OG INTERGRERE I SIT LIV

Ved begejstring kan forstås en følelse af stærk og ivrig glæde, interesse, tilslutning og engagement.

Hos Petrowsky er vi fyldte med gejst, entusiasme og positiv energi, som vi på en autentisk måde tillader at bringe i spil hver dag.
Ved at se muligheder i stedet for begrænsninger, tror vi på at vi sammen fremmer gode løsninger og ikke mindst lysten til at forsøge.
Med stor opbakning støtter vi hinanden i at turde fejle og hylde de som går forrest i at VIL GØRE EN FORSKEL.

DET BETYDER AT:

 • Vi er smilende og positive
 • Vi bærer ja hatten
 • Vi fejrer
 • Vi hjælper og støtter hinanden
 • Vi giver feedback
 • Vi siger tingene
 • Vi forstår og glæder os over forskelligheder
 • Vi hjælper kunden hele vejen
 • Vi er et frisk pust
 • Vi taler ordentligt

Vil du vide mere?

Ring: 75 72 04 44

info@petrowsky.dk