Du er her|

Vision, mission og værdier

Vision

 • Vi skaber i et tæt, innovativt og tillidsfuldt samarbejde med vores kunder, markedets bedste løsninger.
 • Vi driver en sund og lønsom vækstvirksomhed.
 • Vi tiltrækker, udvikler og fastholder branchens dygtigste kollegaer.
 • Vores succes bygger på markedets højeste kunde og medarbejdertilfredshed.

Mission

 • Vi skaber og leverer tekniske løsninger fra ide til produktion gennem førsteklasses projektering og udførsel af VVS- Blik og Ventilationsopgaver i hele Danmark.

Værdier

SPIRIT

Solutions
Precision
Innovation
Respect
In Trust

SPIRIT – Solutions

Løsninger er summen af:

Viljen til at lykkes og evnen til at samarbejde

”Viljen til at ville, giver evnen til at kunne. Derfor vil vi glemme alt det, vi tror, og huske alt det vi ved. Vi vil effektivt planlægge, strukturere og prioritere.
Vi vil levere svar – ikke spørgsmål.
Vi vil udnytte kompetencer, tænke helheder og levere løsninger…”

Solutions – How to…

 • Vi er engagerede og positive
 • Vi tænker altid på kunderne
 • Vi følger opgaver til dørs
 • Vi er klar til at forandre og klar til forandringer
 • Vi involverer os, spørger og søger viden
 • Vi udnytter alle kompetencer
 • Vi arbejder struktureret og i helheder
 • Vi ser muligheder og finder løsninger

 

SPIRIT – Precision

Præcision er minimalt forbrug med maksimalt udbytte

”Præcision er prioritering. Derfor vil vi gøre alt så godt som muligt og så grundigt som nødvendigt. Vi vil holde ord, aftaler og standarder. Præcision er også at ramme over målet for kundens forventninger. Hver gang…”

Precision – How to…

 • Vi møder til tiden, forberedte, klar
 • Vi holder ord og aftaler
 • Vi gør os umage
 • Vi gør det, vi siger
 • Vi skaber resultater gennem effektivitet.
 • Vi tager ejerskab og ansvar
 • Vi laver klare aftaler
 • Vi leverer til aftalt tid på aftalt sted
 • Vi sætter os 100% ind i opgaven

 

SPIRIT – Innovation

Innovation er at udvikle – ikke at udvikle er tilbagegang

”Det forpligter, at vi er de bedste – det er vi kun så længe, vi gør tingene bedre. Derfor vil vi slå ”plejer” ihjel og konstruktivt stille spørgsmålstegn ved alt fra produkter til processer. Vi vil dele ny viden, udfordre og lytte, sparre og involvere…”

Innovation – How to…

 • Vi tænker ud af boksen
 • Vi udfordrer ”plejer”
 • Vi bruger fantasi og nysgerrighed
 • Vi tænker kreativt på forbedringer
 • Vi optimerer processer og arbejdsgange
 • Vi søger relevant uddannelse
 • Vi griber chancer og forfølger muligheder
 • Vi deler nytænkning med hinanden

 

SPIRIT – Respect

Respekt er den røde tråd i et godt samarbejde

”Respekt er at være i øjenhøjde og anerkende forskellighed og gøre forskelle lige. Vi vil gøre medarbejdere til kolleger, kolleger til arbejdskammerater, arbejde til arbejdsglæde og leverandører til samarbejdspartnere”

Respect – How to…

 • Vi viser respekt overfor kunder og samarbejdspartnere
 • Vi tager hensyn til hinanden
 • Vi ser det gode og positive i hinanden
 • Vi forstår og glæder os over forskelligheder
 • Vi hjælper, støtter og stoler på hinanden
 • Vi vil dialog i stedet for sladder
 • Vi vil ærlig snak i stedet for ligegyldighed

 

SPIRIT – In Trust

Tillid forpligter !

Tillid skal være fundamentet for al kommunikation med vores kunder og samarbejdspartnere. Vi skal opføre os ordentligt overfor alle. Vi skal være en tryg arbejdsplads med plads til personlig udfoldelse/udvikling.

Trust – How to…

 • Vi opfører os ordentlig.
 • Vi spiller hinanden gode.
 • Vi sætter os i kundens sted.
 • Vi sætter os i kollegaens sted.
 • Vi gør vores bedste hver gang.
 • Vi behandler andre som vi selv vil.

Vil du vide mere?

Ring : 75 72 04 44

info@petrowsky.dk