Du er her|

03.11.17

Markant bedre indeklima på Bredballe Privatskole

I forbindelse med en større tilbygning i skoleåret 2016/17 på Bredballe Privatskole, blev det første Vent2U ventilationssystem installeret i en ny fløj bestående af i alt otte klasselokaler. Desuden blev der installeret variabelt luftskifte i de sekundære lokaler.

Det er et konsortium bestående af Vent2U, KE-Fibertec A/S og Petrowsky, med hver deres ekspertise indenfor ventilation, der leverer, installerer og servicerer det nye innovative ventilationssystem.

Efter en testperiode på et halvt år med rigtig gode testresultater er anlægget nu gået i drift.

Petrowsky har stået for installationen af det nye ventilationsanlæg, som udmærker sig ved både lavere installationsomkostninger og et energiforbrug, der kun udgør 50% sammenlignet med et traditionelt anlæg.

”Med den nye Vent2U systemløsning leverer vi i princippet en Plug-and-play løsning, der er både mere energieffektiv og billigere sammenlignet med end en traditionel ventilationsløsning”, forklarer Lars Petrowsky.

Under testperioden viste målinger, at ved indblæsning af blot 64% luft i forhold til et traditionelt ventilationssystem er der opnået et lavere gennemsnitlig CO₂ niveau sammenlignet med et traditionelt system.

Luftkvaliteten vil fortsat blive målt over de kommende 2-3 år og vil blive analyseret i forhold til den gamle del af bygningen, der har naturlig ventilation.

I tæt samarbejde med konsortiet er Petrowsky allerede i gang med den næste installation, som bliver på Hørning Skole.

Vil du vide mere?

Ring : 75 72 04 44

info@petrowsky.dk