Du er her|

Effektivt ventilationssystem der forbedrer indeklima

Vent2lean

60% af danske elever opholder sig dagligt i et dårligt indeklima med for høj koncentration af kuldioxid –  som ofte langt overskrider den tilladte grænse på 1000 ppm CO₂. Vent2lean er et innovativt og effektivt ventilationssystem, der er udviklet specielt med henblik på at forbedre indeklimaet i klasselokaler.

Vent2lean, som er udviklet af Vent2U, er baseret på et ventilationsprincip, hvor luften indblæses fokuseret i lokalet.

Indblæsning fungerer som føringsvej

I princippet fungerer indblæsningen af den rene luft som en føringsvej rettet mod de personer, der opholder sig i rummet, og som netop har behov for frisk luft. Den indblæste luft opblandes således i mindre grad med den gamle rumluft, og det betyder at de personer der opholder sig i lokalet, bliver mindre påvirket af de interne forureninger som kommer fra f.eks. tøj, sko, lim og udånding.

Billigere, mere energieffektiv og lavere CO₂ koncentration

Et Vent2lean ventilationssystem er både en mere energieffektiv og billigere løsning sammenlignet med et traditionelt ventilationsanlæg. Beregninger viser, at de totale udgifter ved installation af et Vent2lean anlæg beløber sig til ca. 70.000 kr. pr. klasselokale, sammenlignet med et traditionelt anlæg, som vil beløbe sig til ca. 110.000 kr. pr. klasselokale. Ligeledes viser målinger markant lavere CO₂ koncentration.

Innovativ ventilationsløsning i samarbejde med partnere

I samarbejde med partnerne Vent2U og KE-Fibertec har Petrowsky etableret et konsortium hvor de tilbyder den innovative og effektive løsning til blandt andet landets skoler og undervisningsinstitutioner.

Ingeniør Lillian Katrine Kofod står i spidsen for Vent2U, og har i gennem årene oparbejdet indgående knowhow inden for ventilationssystemer bl.a. i tæt samarbejde med DTU og Teknologisk Institut. KE-FIbertec udvikler, producerer og leverer de tekstilbaserede ventilationsposer, der indgår i ventilationsanlægget, og Petrowsky leverer, installerer og servicerer den effektive ventilationsløsning.

Læs case om Bredballe Privatskole

Læs mere om Vent2Learn

Vil du vide mere?

Ring: 75 72 04 44

info@petrowsky.dk