Du er her|

spånsugningsanlæg til Snedker- og Tømrerlinjen

NEXT uddannelse København

Petrowsky har netop leveret og idriftsat et stort spånsugningsanlæg til Snedker- og Tømrerlinjen på Praktikcenter Herlev tekniske skole.

Spånsugningsanlægget sørger for udsugning af støv og spåner fra de 30 maskiner, som indgår i den praktiske undervisning på de to håndværkslinjer. I den komplette installation indgår også et indblæsningsanlæg med varmegenvinding, komplet trykluftinstallation, varmeinstallation og en Briketpresser.

Maskinerne, som bl.a. er rundsave, båndsave, afkortere, kantpudsere og drejebænke afgiver forskellige restprodukter, der er belastende for indeklimaet. Her sørger det avancerede spånsugningsanlæg for at maskinerne holdes fri for støv og spåner samt at støv- og partikelforurening i lokalerne undgås.

Petrowsky vandt opgaven i licitation og har som hovedentreprenør stået for hele installationsprojektet – lige fra projektering og design af det komplette anlæg i AutoCAD til alt bygningsarbejde, installationer, automatikleverance og dokumentation.

Forebygger eksplosionsfare med danskudviklet gnistdetekterings-system

Der er skærpet godkendelseskrav til materiel og udstyr, når anlægget indeholder udstyr hvor i der kan opstå eksplosionsfare, og det er netop tilfældet for installationen på Herlev tekniske skole. Det store spånsugningsanlæg er derfor klassificeret som ATEX anlæg.

Leverandører af filteranlæg og sikkerhedskomponenter er henholdsvis Donaldson Filtration Solutions og SAFE-VENT. Firmaet SAFE-VENT i Hjørring, har bl.a. udviklet et gnistdetekterings-system, der vandslukker gnister inde de når til filteranlægget, hvor der hyppigt forekommer eksplosivt miljø.

Fakta

 

Kunde:

Herlev tekniske skole

 

Fagområder:

Ventilation

 

Omfang:

Spånsugningsanlægget fra 30 maskiner

 

Antal medarbejdere på opgaven:

4

Vil du vide mere?

Ring : 75 72 04 44

info@petrowsky.dk