Du er her|

Opstilling og indbygning af køletårnene til fabrikkens køleanlæg.

Nyt varmegenvindingsanlæg og nye køletårne til Danfoss Silkeborg

Petrowsky har netop leveret et større installationsprojekt til Danfoss i Silkeborg. I tæt samarbejde med ingeniørvirksomheden COWI, som er rådgiver på projektet, har Petrowsky været ansvarlig for den samlede teknikentreprise.

I efteråret 2017 besluttede Danfoss i Silkeborg som led i et større energioptimerings- /energibesparelsesprogram at installere varmegenvinding på deres trykluftkompressorer i produktionen. Det nye varmegenvindingsanlæg skal genvinde den overskydende varme fra trykluftkompressorerne, og hvor den genvundne varme skal anvendes til forsyning af blandt andet varmt vand og varme til den store fabrik. I samme forbindelse er der installeret to nye køletårne, hvor de skal fungere som den primære køleforsyning om sommeren.

De to køletårne er leveret af Vestas Aircoil, og Petrowsky har som teknikentreprenør stået for alt VVS- og smedearbejde, som blandt andet har omfattet opstilling og indbygning af køletårnene til fabrikkens køleanlæg.

Installationen af det nye genvindingsanlæg er ligeledes udført af Petrowsky, hvor vi har installeret varmegenvinding på oliekølekredsene på i alt ca. 250 kW.

De to projekter, som blev startet op ultimo november 2017, har fungeret som to separate teknikopgaver, og er ifølge projektleder Martin Barner Andersen netop afleveret til aftalt tid.

”Det har været et rigtig spændene projektforløb, hvor vi igennem hele perioden har haft to mand på opgaven inden for både automatik og VVS”, fortæller Martin Barner Andersen.

Fakta

 

Kunde:

Danfoss

 

Fagområder:

VVS
& Blikkenslager

 

Omfang:

opstilling og indbygning af køletårnene til fabrikkens køleanlæg.

 

Antal medarbejdere på opgaven:

2

Vil du vide mere?

Ring : 75 72 04 44

info@petrowsky.dk