Du er her|

VVS og ventilationsentreprise til Akutafdelingen på Horsens Sygehus

Petrowsky bliver en vigtig samarbejdspartner, når Akutafdelingen på Horsens Regionalhospital i løbet af de kommende to år går gennem en større udvidelse og renovering.

Petrowsky har fået den samlede VVS- og ventilationsentreprise på Horsens Akut 2-afdeling, som modtager regionens akutte traumepatienter. Det store installationsprojekt er allerede i fuld gang, og bliver udført af Petrowsky’s afdeling i Horsens.

Projektet omfatter installationer af medicinske luftarter, nye varmerør og radiatorer langs bygningens facader, nye vand installationer, fremføring af køl og varme til et nyt tag-hus der skal indeholde ventilationsanlæggene samt traditionelle vvs-opgaver ud over ventilationsentreprisen.

Et projekt i denne størrelsesorden kræver selvsagt grundig planlægning, da afdelingen samtidig skal kunne modtage og behandle regionens akutte patienter.

”Det er altid mere kompliceret, når installationsarbejdet skal udføres, mens afdelingen er i drift. Men da vi har stået for mange lignende projekter på hospitalet gennem de senere år, har vi oparbejdet et tæt og godt samarbejde med hospitalets tekniske afdeling, der er baseret på fleksibilitet og gensidig tillid”, forklarer Jørgen Rasmussen, VVS-montør og ansvarlig for Petrowsky’s team på opgaven.

Renoveringsprojektet kommer til at foregå i flere etaper, hvor vores team i øjeblikket arbejder på anden etape. Den omfatter fire akutte patientstuer og en kommandocentral, der er afdelingens travle centrum for al kommunikation, indskrivning af akutpatienter, journalskrivning, personalerum m.m.

I øjeblikket er vi i gang med at lægge rør til et nyt varmeanlæg, og ifølge Jørgen Rasmussen, er det en stor fordel at kende til bygningens konstruktion og rørføring, i processen med at gå fra 1-strengsanlæg til på sigt at overgå til 2-strengs varmeforsyning.

Petrowsky har i snit 2-6 mand på opgaven, og vi forventer at være klar i løbet af 2021.

Petrowsky har tidligere på året afsluttet vvs- og installationsentreprisen på udvidelsen af Kvindehuset, som bl.a. omfattede en ny fødestue samt vvs- og luftartsinstallationer til de nye sengestuer på 1. salen.

Fakta

 

Kunde:

Horsens sygehus

 

Fagområder:

VVS
Ventilation & Blikkenslager

 

Omfang:

Installation af medicinske luftarter, nye varmerør og radiatorer
Nye vand installationer, fremføring af køl og varme til et nyt tag-hus

 

Antal medarbejdere på opgaven:

2-6

Vil du vide mere?

Ring : 75 72 04 44

info@petrowsky.dk